Požadavky

pro úspěšné složení zkoušky:

  • z psaní na klávesnici základní: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí: psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • z psaní na klávesnici mistrovské: psát při dvou dvacetiminutových opisech rychlostí nejméně 400 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze zpracování textu na počítači: provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru pdředložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu, dosáhnout minimálně 6 000 bodů.
  • z těsnopisu: těsnopisně zapsat při dvou šestiminutových diktátech a do běžného písma doslovně úplně a jazykově správně převést diktovaný text rychlostí do 70 slov za minutu. Na převod každého diktátu má uchazeč dobu 60 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 132 minut čistého času.
  • z těsnopisu se zvýšenou rychlostí: těsnopisně zapsat při dvou šestiminutových diktátech a do běžného písma doslovně úplně a jazykově správně převést diktovaný text rychlostí do 80, 90 nebo 100 slov za minutu. Na převod každého diktátu do 80 slov za minutu má uchazeč dobu 70 minut, do 90 slov dobu 80 minut a do 100 slov dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 152, 172 nebo 192 minut čistého času.
  • komorního těsnopisu: těsnopisně zapsat při dvou šestiminutových diktátech a do běžného písma doslovně úplně a jazykově správně převést diktovaný text rychlostí do 110 slov za minutu. Na převod každého diktátu má uchazeč dobu 110 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 232 minut čistého času.
  • stenotypistiky: těsnopisně zapsat a doslovně, úplně a jazykově správně převést na klávesnici počítače pětiminutový diktát diktovaný rychlostí do 70 slov za minutu, v normalizované úpravě vypracovat alespoň dvě různé písemnosti podle těsnopisně zapsaných dispozic. Na převod těsnopisného diktátu má uchazeč dobu maximálně 25 minut, na vypracování písemností dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů zkoušky má uchazeč dobu 120 minut čistého času.