Soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené - 7. ročník

Dne 7. listopadu 2013 se v Praze uskutečnil tentokráte již sedmý ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené organizovaný Gymnáziem a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5 ve spolupráci s NÚV/STÚ.

Jedná se o jedinou soutěž svého druhu v České republice i přes to, že je počítač pro zrakově hendikepované důležitým pomocníkem při komunikaci a značně jim v mnoha ohledech ulehčuje život. Od prvního ročníku, kdy se zúčastnilo 29 soutěžících ze základních a středních škol celé naší republiky, se soutěž rozrostla na 39 závodníků nejen z ČR ale i ze Slovenska a Slovinska a posunula se tak na mezinárodní úroveň.


Vlastní soutěž probíhala ve dvou samostatných kategoriích – žáci základních škol a žáci škol středních. Dle stupně jejich postižení si mohli zvolit buď „klasický“ opis z předlohy (byť zvětšené dle individuálních potřeb), nebo podle diktátu. Jako každý rok bylo psaní dle diktátu z organizačního a realizačního hlediska nejnáročnější. Soutěžící k psaní využívali z velké části vlastní speciálně vybavené notebooky (vybavené hlasovým vstupem a dalšími softwarovými či hardwarovými „vychytávkami“) a psali v maximálně čtyřčlenných skupinkách, aby se současně diktující asistenti závodníků navzájem nerušili. Ani samotné diktování není vůbec jednoduché, vyslovovat se musí velice zřetelně a musí se číst každé tvrdé a měkké i, velká písmena, předložky s a z, zájmena mě a mně etc.


Kromě závodníků z pražských škol přijeli i soutěžící z Brna, Jindřichova Hradce, Plzně, slovenské Levoči a slovinské Ljubljaně. Pro každou národnost byl zajištěn text v jejím rodném jazyce. Opis byl desetiminutový a jediným kritériem pro zařazení do výsledkové listiny byla přesnost, konkrétně 99,2 %. Nutno poznamenat, že všichni soutěžící, kteří se do výsledkové listiny probojovali, pokořili i přísnější přesnost 99,5 % a nechybělo ani pět naprosto bezchybných prací.


V kategorii základních škol získala první místo Ester Oplová ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň s výkonem 201,7 čistých úhozů za minutu a 0,09 % chyb., druhé místo obsadil Daniel Klement ze ZŠ J. Ježka Praha s bezchybným  výkonem 110,2 č. úh./min. a třetí místo patřilo Jaroslavu Levému ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň s také naprosto bezchybným výkonem 100,8 č. úh./min.


V kategorii středoškoláků si medaili za první místo odnesl Aleš Michal z pořádající školy s výkonem 372,7 č. úh./min. a 0,21 % chyb, na druhém místě se umístila Anna Kloupartová ze SŠ, ZŠ a MŠ Brno s výkonem 310,2 č. úh./min. a 0,37 % chyb. Třetí místo obsadil Martin Boček ze SOŠ a SOU Jindřichův Hradec s výkonem 280,5 č. úh./min. a 0,14 % chyb.
Soutěž zahájil proslovem ředitel školy a zazněly také státní hymny účastnících se zemí. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli věcné ceny, medaile a poháry, ale ani nikdo z ostatních účastníků neodešel s prázdnou  - každý si odnesl originální diplom a drobné ceny.


Všichni závodníci i doprovázející pegagogové odjížděli s pocitem příjemně stráveného dne a jistě se již těší na příští ročník soutěže, během něhož bude dozajista panovat stejně příjemná atmosféra.