Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Uveřejňujeme český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Jak naplánovat výuku, aby si žáci z vyučovacích hodin něco odnesli? V tom učitelům pomáhají tzv. výsledky učení. Stanovují, co se očekává, že žáci či studenti po určitém období vzdělávání umějí a znají, co jsou schopni předvést a vykonávat a co si odnášejí do dalšího vzdělávání či běžného života.  

S pojmem výsledky učení se v odborné literatuře setkáváme od 60. let 20. století. Pracuje se s ním také v reformách vzdělávání v USA nebo ve Finsku. NÚV užívá výsledky učení v připravovaných revizích rámcových vzdělávacích programů namísto dříve používaných pojmů očekávané výstupy nebo výsledky vzdělávání.

Co to jsou výsledky učení, jak se definují, formulují a především používají ve výuce, podrobně vysvětluje příručka Definování, formulování a používání výsledků učení, jejíž český, autorizovaný překlad uveřejňujeme.


ČESKÝ PŘEKLAD PŘÍRUČKY

ORIGINÁL