Nová strategie do roku 2020

Ministr školství Marcel Chládek představil 19. května Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jde o dokument, který začal vznikat již za vlády ministra Petra Fialy a na jaře 2013 k němu proběhla veřejná konzultace. Strategie obsahuje tři klíčové priority. 

Tou první je snižování nerovnosti ve vzdělávání. „To je největší problém českého školství,“ podotkl ministr Chládek. Cílem je v tomto ohledu např. zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání, jehož poslední ročník by měl být povinný, nebo snížit počet odkladů školní docházky a provázat je se systémem přípravných tříd.
Druhou prioritou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí zavedení kariérního systému či zkvalitnění výuky budoucích pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Zde je důležitým úkolem ustavení Národní rady pro vzdělávání. „Tato rada bude orgánem apolitickým, bude složená z odborníků a bude dodržovat kontinuitu školské strategie bez rozdílu toho, kdo je momentálně ministrem školství, tak aby celý systém šel jedním směrem a klíčové priority, které někdo nastaví, mohl jiný dokončit,“ uvedl M. Chládek.
Fakt, že dokument připravovaný původně ministrem z ODS dopracovává ministr z ČSSD, považuje za velmi důležitý společnost EDUin: „Je to jedním z mála pozitivních příkladů, že ve strategických otázkách na sebe mohou navazovat i strany s protichůdnou politickou orientací. Proto bychom považovali za důležité, aby současné opoziční strany jen neshodily tento dokument ze stolu, ale komentovaly ho opravdu jako text, který aspiruje být koncepcí i pro další vlády, které přijdou po té současné,“ řekl ředitel EDUin Zdeněk Slejška.
Zdroj: MŠMT a EDUin.