Pojetí standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání

Analýza kurikulárních dokumentů jedné z kanadských provincií poskytuje čtenáři ucelenou představu, jak na standardizaci ve vzdělávání, aby byl její postup  efektivní a její výstupy přijímané, prospěšné a funkční.

Studie ke stažení zde:

standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria_NUV_2012.pdf


Ukázka standardizace jednoho vyučovacího předmětu:

Ukázka standardizace obsahu předmětu Umění v kurikulu Ontaria.pdf