Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání

Srovnávací analýza byla zpracována v rámci úkolu Pokusné ověřování individuálního vzdělávání (dále jen POIV) na druhém stupni základní školy. POIV má ověřit, zda je možné rozšířit individuální vzdělávání i na druhý stupeň ZŠ.  

Studie ke stažení:

Srovnavaci_studie_Individualni_domaci_vzdelavani_NUV_22-05-2012.pdf