Sektorové rady

Sektorové rady jsou typem partnerství, který má na celostátní úrovni potenciál na to, aby ovlivnil celkový vývoj a vymezování povolání a kvalifikací v České republice.

Koncept sektorových rad volně vychází z úspěšného britského projektu „Sector Skills Councils“. V českých podmínkách se začal rozvíjet v systémovém projektu MŠMT NSK, kde byla zpracována první verze metodiky vytváření sektorových rad. Díky projektu NSK také skutečně první sektorové rady vznikly, koncept dostal konkrétní obrysy a jeho využívání přineslo první výsledky.

Již v úvodní fázi práce rad projevily rostoucí zájem vedle zaměstnavatelů a jejich organizací i „ústřední správní úřady“ ve smyslu autorizujících orgánů podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Se značným zájmem se projekt sektorových rad setkal i při prezentování v zahraničí, v projektech Evropské komise a OECD.

Celkově tak byly v projektu NSK vytvořeny solidní základy dalšího vývoje konceptu sektorových rad. Z nich mohlo vyjít pokračování v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání směřující k dosažení nové, kvalitativně vyšší úrovně činnosti.

Od počátku roku 2010 je koncept sektorových rad dále rozvíjen v individuálním národním projektu MŠMT Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2). Děje se tak v rámci veřejné zakázky „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu SR“ sdružením:

  • Hospodářská komora České republiky
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • TREXIMA, spol. s r.o.