Další vzdělávání a podpora procesů uznávání výsledků předchozího učení

Činnost oddělení zahrnuje dvě vzájemně se doplňující oblasti – další vzdělávání a uznávání, jejich společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce oddělení soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání. V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se činnost oddělení zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání. Při své činnosti oddělení úzce spolupracuje s řadou partnerů NÚV ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.

 • provádí implementaci nových nástrojů uznávání;
 • tvoří modelová zadání pro realizaci zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb.;
 • podílí se na realizaci uznávání podle z. 179/2006 Sb. (počet osob, AOs);
 • podílí se na systematickém vzdělávání zájemců o autorizaci;
 • podílí se na systematickém vzdělávání průvodců;
 •  rozvíjí informačně diagnostický modul;
 • tvoří modelové programy DV ve vazbě na standardy PK NSK;
 • podporuje zapojování škol do DV;
 • poskytuje metodickou podporu vzdělavatelům (v oblasti marketingu, tvorby programů DV, při rozvoji kontrolních mechanismů v oblasti DV);
 • podílí se na implementaci ratingu institucí DV, jeho inovace na základě zpětné vazby;
 •  realizuje monitoring DV.