Sociální partnerství a mezinárodní spolupráce

NÚV  koordinuje spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Systematicky vytváří a rozvíjí mechanismy a nástroje pro podporu zapojování sociálních partnerů do vzdělávání s důrazem na podporu partnerství škol a zaměstnavatelů v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání. Zejména vytváří, rozvíjí a řídí partnerskou strukturu oborových a odborných skupin, poskytuje metodickou a informační podporu sektorovým radám, formuluje zadání úkolů pro zástupce sociálních partnerů, které vyplývají z mezinárodních závazků ČR v oblasti odborného vzdělávání, a koordinuje jejich činnost při řešení těchto úkolů.