Podpora jazyků v EU

Znalost jednoho a více cizích jazyků je nezbytnou podmínkou, aby každý občan Evropské unie mohl studovat, pracovat a volně se pohybovat v jiné zemi.

Hlavními milníky v politikách EU bylo usnesení Rady ze dne 14. února 2002 o prosazování jazykové rozmanitosti a studia jazyků, jež zdůraznilo, že znalost jazyků je jednou ze základních dovedností, kterou potřebuje získat každý občan, aby se mohl aktivně podílet na životě evropské znalostní společnosti a zasedání Evropské rady dne 15. a 16. března 2002 v Barceloně, na kterém Rada vyzvala členské státy, aby přijaly další konkrétní opatření na podporu jazykového vzdělávání a rozmanitosti. 


Mezi hlavní společně definované priority patří:

  • výuka 2 cizích jazyků - každý občan má rozumět a komunikovat kromě mateřského jazyka ještě minimálně ve dvou cizích jazycích;
  • rozvoj aktivních komunikačních dovedností a interkulturních kompetencí, které je třeba rozvíjet na všech stupních a formách vzdělávání;
  • poskytnutí jazykového vzdělávání žákům se speciálními potřebami;
  • podpora jazykové rozmanitosti a mnohojazyčnosti;
  • jazykové vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. 

K dosažení těchto cílů slouží řada inovativních metod a nástrojů podporujících jazykové vzdělávání, jakými jsou například metoda CLIL, v rámci které jsou vyučovány v cizím jazyce i nejazykové předměty nebo Evropské jazykové portfolio.

Mobilitu občanů, zejména těch, kteří v zahraničí chtějí studovat nebo pracovat, podporuje slovník DISCO dostupný na http://www.disco-tools.eu. Zde naleznete jednotnou terminologii vycházející z výsledků učení v deseti evropských jazycích. Každý tak může jednoduše přeložit své dovednosti a kompetence nebo si sestavit životopis v cizím jazyce. 

Více o jazycích v EU: http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_cs.htm