Monitoring kurikulární reformy a kvality výuky

Monitoring kurikulární reformy byl realizován ve VÚP v Praze. Bylo publikováno několik dokumentů vytvořených v rámci resortních úkolů VÚP nebo společných úkolů VÚP a dalšlích institucí. Na tomto místě zveřejňujeme studii o monitoringu kurikulární reformy v roce 2011 a zprávu o monitoringu kvality výuky formou rozvíjejících hospitací.

Odkazy na publikace (ve formátu PDF)

Přehled monitoringu kurikulární reformy v roce 2011

Výzkum kvality výuky prostřednictvím hospitací 2012