Na semináři Nezaměstnanost mladých lidí se hovořilo také o potřebách zaměstnavatelů na pracovním trhu

Diskusního panelu odborníků se zúčastnili zástupci NICM a oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Diskusní seminář na téma Nezaměstnanost mladých lidí se uskutečnil 8. října 2015 v rámci projektu organizace Barevný svět dětí.

Na setkání, které je určeno pro odborníky i laickou veřejnost, vystoupili také Martina Žáková z Národního informačního centra pro mládež, které pracuje při NÚV, a Martin Úlovec z oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání.

Na semináři se hovořilo mimojiné o vývoji nezaměstnanosti absolventů v průběhu posledních deseti let, o projektech MŠMT Podpora spolupráce škol a firem (Pospolu), o akcích Rok průmyslu a technického vzdělávání nebo o informačním systému Infoabsolvent.cz. Prezentován byly také projekt ICM v Chebu Nestůj a pojď a jeho metodika skupinového poradenského programu Jak nejlépe na trh práce.


Martina Žáková také představila oblasti informační a poradenské podpory, kterou síť ICM nabízí:

Kde hledat práci nebo brigádu v ČR
Možnosti práce v zahraničí
Typy pracovních smluv a dohod mimo pracovní poměr
Dobrovolnictví
Rekvalifikace
Nabídky práce a dobrovolnických možností
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnávání cizin ců

Ulovec_nezamestnanost_absolventu.pptx Prezentace Nezaměstnanost absolventů a potřeby zaměstnavatelů na pracovním trhu.pptx (9,20 MB)
 (Martin Úlovec)


Organizace Barevný svět dětí, z. s. byla založena v roce 2004 s prvotním záměrem podporovat děti opouštějící ústavní péči. Postupně se hlavní činnost přenesla od působení v dětských domovech k oblasti prevence. V současné době pracujeme s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně ze znevýhodněných a pěstounských rodin. K dalším aktivitám organizace patří vzdělávání a propojování odborníků z oblasti péče o tyto děti a rodiny. A od roku 2013 také projekty Služby pro pěstouny a Služby pro odborníky a veřejnost.