podpora spolupráce škol a firem

proj_slider_img.jpg

Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a trval do 31. října 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu bylo MŠMT, partnerem projektu byl Národní ústav pro vzdělávání.

 

Aktuality

1 2   Následující   ››

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl ukončen k 31. říjnu 2015. Při této příležitosti bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů při navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi odbornými školami a firmami. 08. 12. 2015 celý článek

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů. 08. 12. 2015 celý článek

Projekt Pospolu na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Technické profese nabízejí mladým lidem perspektivu, přesto stojí v očích veřejnosti spíše v pozadí. Je třeba změnit pohled rodičů žáků základních škol na technické vzdělávání a podporovat rozvoj technického myšlení dětí už od útlého věku. Na Závěrečné konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání se na tom shodli manažeři firem, firemních svazů a asociací i odborníci na vzdělávání. 08. 12. 2015 celý článek

Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Publikace vydaná v roce 2015 v projektu Pospolu. Plánovací kalendář pomůže při plánování a realizaci spolupráce v jednotlivých měsících. Projekt Pospolu se téměř tři roky věnoval podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. 29. 10. 2015 celý článek

Kurz Instruktor praktického vyučování přinesl náměty pro zlepšení spolupráce se školou

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také firma TOS Varnsdorf, a. s., přední světový strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb a příslušenství. 21. 10. 2015 celý článek

Možnost vyměnit si zkušenosti je k nezaplacení

Do zdárného konce dospěl kurz Instruktor praktického vyučování také na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o., kde se uskutečnil pod vedením lektorů Mgr. Dany Andelové, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Bc. Martina Bendy, vedoucího učitele odborného výcviku. 21. 10. 2015 celý článek

S instruktory praktického vyučování jsme navzájem pochopili, že směřujeme ke společnému cíli

O realizaci kurzu Instruktor praktického vyučování projevila zájem také Střední průmyslová škola dopravní v Praze, která byla založena před více než 60 lety a výuka technických oborů zde má dlouhodobou tradici. Zřizovatelem školy, která nabízí obory vzdělání jako například Automechanik, Karosář, Lakýrník, Informační technologie či Ekonomika městské hromadné dopravy, je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. 21. 10. 2015 celý článek

Díky kurzu Instruktor praktického vyučování je komunikace s instruktory otevřenější

Kurz Instruktor praktického vyučování se odehrál ve třech zářijových dnech také v Dačicích. Do jeho realizace se pustilo Střední odborné učiliště zemědělské a služeb. Kurz se uskutečnil pod vedením Mgr. Jiřího Doležala, zástupce ředitele pro odborný výcvik, a vedoucí učitelky odborného výcviku, paní Mgr. Romany Točíkové. 16. 10. 2015 celý článek

Výchovně vzdělávací role instruktorů praktického vyučování je nezastupitelná

Ve druhé polovině září 2015 uskutečnila Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz organizačně a lektorsky vedla paní PaedDr. Ivana Nechvátalová, vedoucí oddělení vzdělávání dospělých, projektů a grantů společně s vedoucím učitelem odborného výcviku, panem Bc. Aloisem Košutem. 16. 10. 2015 celý článek

Seminář přiblížil, jak střední a vysoké školy spolupracují se zaměstnavateli

Sdílet zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli bylo cílem semináře, který se uskutečnil 7. října 2015 v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze. Na semináři vystoupili zástupci vysokých a středních škol ze čtyř technických oborů – informatiky, elektrotechniky, strojírenství a chemie. 09. 10. 2015 celý článek

Firmám není profesní růst našich absolventů lhostejný

Kurz Instruktor praktického vyučování se v září odehrál také v Berouně, a to na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Berouně-Hlinkách. Kurz se uskutečnil pod vedením vedoucího učitele odborného výcviku, pana Ladislava Veselého a pana Bc. Milana Kuděje, učitele teoretického vyučování.  06. 10. 2015 celý článek

Seminář představí zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Přestavení dobré praxe, vzájemná inspirace a předání zkušeností mezi středními a vysokými školami. To jsou hlavní cíle semináře „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli“, který se koná ve středu 7. října 2015 od 9 hodin v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy ekonomické v Praze. 23. 09. 2015 celý článek

Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu nebo o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých z projektu Pospolu. Ve zpravodaji najdete také schéma pro spolupráci škol a firem, které uvádí, jaké kroky je vhodné v jednotlivých fázích spolupráce podnikat, a zároveň obsahuje odkazy na výstupy projektu Pospolu přinášející užitečné informace pro různé fáze spolupráce. 23. 09. 2015 celý článek

1 2   Následující   ››