tiskove zpravy baner.jpg

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

Stáže učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro žáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, možnost realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichž se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů.

 

Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti, ale také výrazně formuje jejich osobnost. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Záštitu nad Cenou Pospolu pro instruktora ve firmě převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 


 starší tiskové zprávy


zpravodaj baner.png

Letáky

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou

Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Zpravodaj a novinky projektu

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

Instruktor 2015

Informační brožura

zpravy z medii baner.png

Pospolu – spolupráce škol a firem

7. 1. 2016 Ústecký deník - Již za funkčního období ministra Petra Fialy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se začal řešit stále se prohlubující problém úpadku zájmu o technické obory mezi studenty. Vznikl tak projekt Pospolu. Ministr školství Marcel Chládek pak uzavřel v roce 2014 smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce se týkala zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže. Pan ministr Chládek tenkrát prohlásil, že rok 2015 bude rokem technického vzdělávání.

 

Projekt Pospolu doporučil stáže učitelů ve firmách

7.1. 2016 Plzeňský deník - Učitelé odborných škol by měli každoročně strávit alespoň šest dní na stáži ve firmě. Odborný výcvik učňů v podnicích by měl trvat minimálně 12 týdnů. To jsou některá doporučení téměř tříletého projektu Pospolu zaměřeného na spolupráci škol a firem. Na starost ho měl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

 

Učitelům odborných škol by pomohly stáže ve firmách, doporučuje projekt Pospolu

10. 12. 2015 novinky.cz - Učitelé odborných škol by měli každý rok strávit alespoň šest dní na stáži ve firmě. Odborný výcvik učňů v podnicích by měl být minimálně na 12 týdnů. Doporučuje to projekt Pospolu. Je zaměřený na spolupráci škol a firem a trval tři roky. Na starost ho měl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Se zavedením duálního systému, tedy že žák je ve škole a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu, se ale nepočítá v plném rozsahu.

 

Česko rekordně prosperuje, ale premianti nejsme

21. 10. 2015 euroskop.cz - Česká ekonomika roste nejrychleji z celé Evropy. Meziroční růst ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosáhl tempa 4,6 procent. I úroveň nezaměstnanosti je jedna z nejnižších na starém kontinentu. Podle tvůrců studie „Česko: jak jsme na tom?“ však tato čísla neukazují skutečný stav české konkurenceschopnosti. Posledních deset let považují z hlediska hospodářství za ztracenou dekádu. Překvapivě jim do značné míry dal za pravdu i český premiér Bohuslav Sobotka, který se zúčastnil konference Aspen Institutu, na níž byla studie představena. I on vidí překážky, které brání českému hospodářství v lepším výkonu.

 

Jak jsme na tom? Dobře, ale pozor na brzdy, varuje Sobotka

20. 10. 2015 ct24.cz - Nedostatek kvalifikované pracovní síly, zaspání v digitalizaci, nedotažená infrastruktura a mezery v kvalitě státních institucí – takové jsou podle premiéra Bohuslava Sobotky brzdy, které ohrožují dobře nastartovaný hospodářský růst Česka. Uvedl to na výroční konferenci Česko: Jak jsme na tom?, kterou organizuje Aspen Institute Prague a Forbes.

 


 další zprávy z médií