Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla v NÚV informační brožura, na jejímž vzniku se podílel tým řešitelů projektu Pospolu. Její obsah vystihuje podtitul brožury „ Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. 

titulka brozury pro web.jpg

Publikace by měla sloužit zapojeným školám i jejich partnerským subjektům k prezentování jejich činnosti a žákům a jejich rodičům při výběru střední školy. Může také inspirovat ostatní školy a firmy, které by rády navázaly spolupráci a společně se podílely na kvalitnější přípravě absolventů a zvýšení kvality odborného vzdělávání v ČR.

Do Pospolu je zapojeno 38 středních odborných škol v ČR, s nimiž spolupracuje stovka firem, společností a jiných subjektů. Obsah brožury se tedy odvíjí od škol zapojených do Pospolu, přičemž každé škole je věnována jedna strana publikace. Školy jsou za sebou řazeny místopisně podle krajů ČR, v nichž mají své sídlo. Adresy škol jsou uváděny dle Rejstříku škol, adresy partnerských subjektů dle Obchodního rejstříku.

Stránky škol tvoří jádro obsahu brožury. Dozvíte se z nich např.:

-         o partnerství, do něhož je škola zapojena, a dalších subjektech, které partnerství tvoří;

-         stručnou charakteristiku školy a vyučované obory vzdělání;

-         statistiku projektu Pospolu – strukturu modelu spolupráce zapojených subjektů;

-          o partnerských firmách školy a historii spolupráce se školou;

-          o zkušenostech školy z projektu Pospolu.

Kromě stránek věnovaným školám se seznámíte s konkrétními formami spolupráce, ověřovanými v projektu Pospolu – každé formě spolupráce je věnována jedna strana publikace. Příklady forem spolupráce jsou popsány ve vybraných ukázkách případových studií, přičemž jsou zde zastoupeny všechny moduly spolupráce, pilotované v projektu Pospolu, v tomto pořadí:

-          odborný výcvik;

-          odborná praxe;

-          další vzdělávání učitelů ve firmě;

-          jednotné zadání závěrečné zkoušky;

-          profilová maturitní zkouška;

-          nábor nových žáků;

-          volnočasové aktivity

-          využití odborníků z praxe.

Prostor k vyjádření svého názoru na realizovanou spolupráci byl dán také zástupcům škol, partnerských subjektů či koordinátorům partnerství formou krátkých citací.

Pro přehlednost v brožuře nechybí základní informace o projektu Pospolu, english summary, slovníček pojmů, seznam zkratek a rejstříky škol, jejich partnerů i partnerství. 

Náhled brožury Odborné školy a firmy Pospolu najdete zde zde (23,10 MB)
.