O PROJEKTU

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Poslání projektu

Kvalita středního odborného vzdělávání je téma víc než živé, věnují se mu ministři, šéfové velkých průmyslových podniků i menší zaměstnavatelé, učitelé ve školách a odborníci v soukromé i státní sféře. V roli rodičů či zákazníků se týká takřka všech občanů České republiky. Posláním projektu POSPOLU bylo, aby se v jeho rámci potkaly zkušenosti a představy jednotlivých zájmových skupin a na jejich základě vznikla sdílená představa o tom, jaký model spolupráce středních škol a firem při odborném vzdělávání je pro tuto zemi vhodný.

 

Časový a organizační rámec

Projekt POSPOLU („Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“) byl systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trval od prosince 2012 do konce října 2015 (časový harmonogram viz níže). Projekt realizovalo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který společně se sociálními partnery zajišťoval naplnění jednotlivých klíčových aktivit.

 

Sociální partneři

Projekt POSPOLU byl realizován ve spolupráci se zaměstnavateli a zástupci veřejné sféry ve školství. Kromě profesních asociací, zaměstnavatelských svazů, orgánů státní správy, zřizovatelů škol a dalších organizace se na jeho realizaci podílela celá řada odborníků, kteří působí přímo ve školách a podnicích. V lednu 2013 byla ustavena třináctičlenná komise sociálních partnerů, která reprezentovaka jejich zájmy. Více o činnosti komise a očekáváních, která sociální partneři do projektu vložili, najdete zde.

 

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu Pospolu byla podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která by měla vést k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu bylo dospět k návrhům systémových a legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

 

Aktivity projektu:

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu


Souhrnná závěrečná zpráva

Informační brožura  Informační brožura "POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem"

(Brožura byla naposledy aktualizována k 26. lednu 2015.)

 

 

Časový harmonogram aktivit a výstupů projektu s ohledem na cílové skupiny: