Případové studie

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Případové studie popisující konkrétní spolupráci škol a firem najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/priklady-spoluprace.


Případové studie navazují na aplikované modely spolupráce škol a firem. Zatímco aplikovaný model je zobecněný a je zpracovaný pro jeden typický obor v dané skupině oborů, případová studie popisuje konkrétní spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím.

Případová studie zachycuje konkrétní příklad spolupráce v jeho komplexnosti. Rozsah případové studie závisí na tom, jak je spolupráce školy a firmy rozvinutá, může např. zahrnovat pouze jednu formu (např. odbornou praxi) nebo více forem, jeden obor vzdělání, nebo více oborů. Usilujeme o konkrétní popis spolupráce tak, aby případová studie mohla sloužit jako inspirace dalším zájemcům – školám a firmám a umožnila jim využít pozitivních zkušeností a naopak vyhnout se problémům, které by mohly při spolupráci nastat.

Případové studie byly vytvářeny v návaznosti na tvorbu aplikovaných modelů spolupráce pro všechny skupiny oborů kromě oborů zahrnutých v pilotáži. 

Pro popis jednotlivých forem spolupráce byly připraveny šablony základních okruhů problematiky:

  • odborný výcvik,
  • odborná praxe,
  • nová závěrečná zkouška,
  • profilová maturitní zkouška,
  • vzdělávání učitelů odborného výcviku,
  • využití odborníků z praxe,
  • volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi
  • nábor nových žáků.

Případové studie vytvořené v projektu Pospolu jsou k dispozici na Modulu Pospolu.