Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit.

Podkladem studie jsou nejen data z pilotních partnerství Pospolu, ale též dotazníkové šetření v úvodu projektu, srovnání se zahraničím a průběžné diskuse se sociálními partnery o jejich potřebách.

V závěru studie je představeno celkem 13 systémových opatření, která jsou pro snadnější uchopení řazena do čtyř priorit:

  • první a druhá priorita podporují především rozsah a kvalitu konkrétní spolupráce škol a firem,
  • třetí priorita předpokládá významné změny v řízení systému odborného vzdělávání ve smyslu koordinace a je tedy podmíněna dohodou příslušných aktérů,
  • čtvrtá priorita předpokládá významnější změny školského systému ve směru větší flexibility.

Ke stažení:

Koncepční studie projektu Pospolu Koncepční studie projektu Pospolu (4,08 MB) 

Závěry koncepční studie Závěry koncepční studie (714,54 KB)

Priority jednotlivých aktérů diskusních setkání Priority jednotlivých aktérů diskusních setkání (1,57 MB)

Příklady dobré praxe Pospolu Příklady dobré praxe Pospolu (1,72 MB)