Rok průmyslu a technického vzdělávání

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


POSPOLU jako systémový projekt pro veškeré střední odborné školství s větším zaměřením na technické obory vzdělání se aktivně zapojil do letošní kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání (RPTV).

RP_horz_universal_B_CMYK.jpg

Svaz průmyslu a dopravy ČR spustil v březnu 2015 webové stránky k RPTV, na nichž najdete průběžně i akce POSPOLU související s RPTV. Zde jsou hlavní projektové aktivity POSPOLU, které v roce 2015 proběhly ve vztahu ke kampani RPTV:

-          vzdělávací akce (kurzy pro pedagogické pracovníky, koučování, workshopy) v regionech;

-          expertní panely a diskuse se školami a odbornou veřejností o návrzích a doporučeních pro systémové změny v oblasti středního odborného školství (pro všechny obory vzdělávání);

-          příprava modelů spolupráce, jednotek výsledků učení ECVET, metodických publikací a případových studií;

-          provozování modulu POSPOLU na Metodickém portálu RVP.CZ (http://web-pospolu.rvp.cz);

-          provozování modulu BURZA na Metodickém portálu RVP.CZ (www.burza.rvp.cz);

-          závěrečná konference projektu v květnu 2015;

-          regionální setkání zástupců škol a firem od dubna do června 2015.

-          závěrečná konference Roku průmyslu a technického vzdělávání v prosinci 2015

Průmysl ČR v dnešní době zaměstnává téměř třetinu pracovně aktivních lidí. Přesto již několik let přetrvává nižší zájem žáků a jejich rodičů o technické obory vzdělání a naše hospodářství se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR se svými partnery připravil Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl oficiálně vyhlášen dne 15. ledna 2015 na tiskové konferenci v Národním technickém muzeu v Praze. Hlavním cílem akce je prezentovat průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století, zvýšit zájem veřejnosti o průmysl a technické obory vzdělání, upravit systém vzdělávání k podpoře technických oborů a v neposlední řadě zvýšit zájem škol a firem o spolupráci.

POSPOLU a RPTV mají mnoho společného, a proto zapojení projektu do RPTV je nasnadě. POSPOLU byl systémový národní projekt, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Do projektu bylo zapojeno 38 škol a 100 jejich partnerů (společností, firem a institucí), kteří tvořili 28 pilotovaných partnerství. Cílem projektu byla podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu bylo dospět k návrhům systémových a legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení. 

obálka brožury RPTV.pngBrožura Svazu průmyslu a dopravy k RPTV ke stažení:

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 (2,16 MB

Formy účasti Pospolu v kampani RPTV:

AKCE

AKTIVITY / PROJEKTY

AKTUALITY

RPTV a Pospolu na Metodickém portálu RVP.CZ:

Modul Pospolu

Modul Burza

Digifolio RPTV 2015

Digifolio Metodické materiály k tématu RPTV

Vkládání aktivit k RPTV

Napsali obecně o RPTV:

Odstartoval Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělání

Pardubický kraj zahájil Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu pomůže firmám s přílivem mladých

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 začal rovněž na logistické škole v Dalovicích

2015: rok technického vzdělávání

Šéf svazu průmyslu: Jsem zásadně pro povinnou maturitu z matematiky

Škoda Auto učí učitele, jak nadchnout pro technické obory víc mladých

Maminky, pošlete děti na techniku, vyzývá šéf Svazu průmyslu

Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství

Pavel Juříček: Firmy se mohou inspirovat v Naší škole

Propagaci techniky má pomoci celostátní kampaň

SST informuje - O projektu: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

Soutěž pro firmy, které podporují technické vzdělávání

„Studium techniky má větší budoucnost než jiné obory“

Pomozte zlepšit prostředí pro spolupráci ve vzdělávání

--------------------------------------------------------------------

Více o projektu

Více o Roku průmyslu a technického vzdělávání

Lenka Bečvářová