Pomozte zlepšit prostředí pro spolupráci ve vzdělávání

25.5.2015 businessinfo.cz -  Supluje byznys roli státní správy? A jak vlastně a na jakém systémovém základě funguje v současnosti vztah mezi firmami a státem při podpoře odborného technického školství? Vědí všechny průmyslové firmy o možnostech daňových odpočtů či vzorových smlouvách mezi žáky a zaměstnavateli? To jsou některé z otázek, které budou probírány v rámci diskusního panelu 3. června v Mladé Boleslavi.    

V rámci série diskusních panelů, které Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) připravil v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání ve spolupráci s vydavatelstvím Economia se ve středu 3. června 2015 od 10:00 v Mladé Boleslavi ve ŠKODA Muzeu uskuteční diskusní setkání „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Svou aktivní účastí v diskusi můžete napomoci tlaku, který SP ČR spolu s dalšími partnery vyvíjí na státní a veřejnou správu ve prospěch zlepšení a systémových změn v oblasti technického vzdělávání.

Mezi odbornou veřejností panuje téměř obecná shoda, že pro zlepšení stavu odborného vzdělávání na středních školách bychom neměli plně kopírovat německý/rakouský duální systém, ale vybrat z něj ty prvky, které by náš stávající systém k němu přiblížily. Jedná se mimo jiné o následující prvky:

  • daňové odpočty na investice zaměstnavatelů do vzdělávání;
  • smlouvy mezi žákem/zákonným zástupcem a zaměstnavatelem;
  • realizace praktické výuky v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí;
  • instruktoři odborných škol u zaměstnavatelů;
  • odborníci z praxe ve školách;
  • nastavení oborové struktury škol podle krátkodobých výhledů trhu práce v krajích.

Celý článek je k dispozici zde.