Časté dotazy

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


otaznik.jpg

Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím principů a prvků ECVET

Šetření na školách a u zaměstnavatelů

Případové studie

Vzdělávací akce

Tvorba modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů