Případové studie

otaznik.jpg

Co je přínosem případových studií?

Případové studie navazují na aplikované modely spolupráce škol a firem. Zatímco aplikovaný model je zobecněný a je zpracovaný pro jeden typický obor v dané skupině oborů, případová studie popisuje konkrétní spolupráci školy a firmy při realizaci odborného výcviku/odborné praxe a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím. Má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení případu v jeho komplexnosti. Rozsah případové studie závisí na tom, jak je spolupráce školy a firmy rozvinutá, může např. zahrnovat pouze jednu formu (např. odbornou praxi) nebo více forem, jeden obor vzdělání, nebo více oborů. Usilujeme o zevrubný popis spolupráce tak, aby případová studie mohla sloužit jako inspirace dalším zájemcům – školám a firmám a umožnila jim využít pozitivních zkušeností a naopak vyhnout se problémům, které by mohly při spolupráci nastat.

Případové studie byly shromažďovány v průběhu projektu z různých zdrojů. Nyní je již jejich sběr ukončen.