Vzdělávací akce

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


otaznik.jpg

Kdo se mohl účastnit vzdělávacích akcí?

Vzdělávací kurzy a semináře, které v rámci projektu Pospolu probíhaly až do května 2015, byly určeny pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Každý z potenciálních účastníků měl možnost vybrat si ze široké škály akcí. Pro učitele se konalo celkem 75 kurzů. Společně pro pedagogické pracovníky a zástupce firem bylo určeno 25 vzdělávacích akcí tréninkovou formou - koučováním dvojic, přičemž dvojici tvořili vždy jeden zástupce pedagogických pracovníků střední odborné školy a jeden odborný pracovník ze spolupracující firmy. Kromě toho proběhlo v Praze, Brně a Ostravě celkem 30 workshopů pro všechny skupiny oborů. Jejich primární cílovou skupinou byli učitelé konkrétních oborů vzdělání nebo skupin oborů vzdělání. Zprostředkovanou cílovou skupinou byl management škol a žáci.