Workshopy

V Praze, Brně a Ostravě proběhlo celkem 30 workshopů pro všechny skupiny oborů. Jejich cílem byla výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu a projednání aplikovaných modelů spolupráce škol a firem pro příslušnou skupinu oborů vzdělání se získáním co nejširší zpětné vazby od odborné veřejnosti.