Závěrečná konference

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Závěrečná konference projektu Pospolu s názvem Vzdělávání žáků v odborných školách ve spolupráci se zaměstnavateli proběhla v Praze dne 14. května 2015. Nad konferencí převzal osobní záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA. a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem společného setkání bylo vyhodnocení projektu, seznámení s jeho výsledky a s návrhy opatření. Na konferenci byli oceněni instruktoři z firem nominovaní na Cenu Pospolu pro instruktora ve firmě, nad níž převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. V odpoledních panelových diskuzích jsme se zaměřili na systémová opatření, na způsoby dosahování kvality při spolupráci se zaměstnavateli a na zkušenosti z odborného vzdělávání v zahraničí.

Sborník ke stažení

Koncepční studie projektu Pospolu Sborník ze závěrečné konference Pospolu (8,96 MB)

Fotoreportáž

Fotogalerie

Fotografie ke stažení

zip.png Závěrečná konference (27,44 MB)

zip.png Předávání cen instruktorům (47,79 MB)

Materiály ke konferenci:

Koncepční studie projektu Pospolu Koncepční studie projektu Pospolu (4,29 MB)

Závěry koncepční studie Závěry koncepční studie (714,54 KB)

Medailonky řečníků Medailonky řečníků (515,81 KB)

Pospolu online Leták Pospolu online (562,37 KB)

Publikace Instruktor 2015 Publikace Instruktor 2015 (9,14 MB)

Leták Publikace Pospolu Leták Publikace Pospolu (858,32 KB)

Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem (4,04 MB)

Zpravodaj projektu 1/2015 Zpravodaj projektu 1/2015 (3,06 MB)

Příklady dobré praxe Pospolu Příklady dobré praxe Pospolu (1,72 MB)

 

Příspěvky a prezentace:
 • Mgr. Václav Pícl, pověřen řízením Národního ústavu pro vzdělávání

 • Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu

"Prvky duálního systému - význam projektu Pospolu pro MPO"
prezentace prezentace (253,56 KB)

 


 • Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel Odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

"Závěrečná konference Pospolu"

prezentace prezentace (1,03 MB)

 


 • Ing. Pavel Juříček, Ph.D., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy

"Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání"
prezentace prezentace (879,10 KB)

 


 • PhDr. Olga Kofroňová, metodička projektu Pospolu

"Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje"
prezentace prezentace (835,19 KB)

 


 • RNDr. Martina Hartlová

"Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání"
prezentace prezentace (809,84 KB)

 


 • Mgr. Petr Naske, hlavní manažer projektu Pospolu

Co přinesl projekt Pospolu
prezentace prezentace (1,01 MB)

 


 • Ing. Taťána Vencovská, obsahová manažerka projektu Pospolu

"Modely spolupráce a jejich ověřování"
prezentace prezentace (1,75 MB)

 


 • Ing. Zita Valentová, Masarykova střední škola chemická Praha

"Projekt Pospolu"
prezentace prezentace (930,67 KB)

 


 • Mgr. Libor Háček, Střední průmyslová škola Ostrov
 • Mgr. Martina Poštová, WITTE Automotive

"Projekt Pospolu"

prezentace prezentace (1,64 MB)


 • Bc. Michal Jiroušek, SPŠ Dopravní Praha

"Projekt Pospolu"
prezentace prezentace (1,34 MB

 


 • Mgr. Josef Slovák, SOŠ J. Sousedíka, Vsetín

"Projekt Pospolu"
prezentace prezentace (1,31 MB)


V panelových diskuzích vystoupili:

A) Systémová opatření směřující k podpoře spolupráce škol a firem

Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., MŠMT – ředitel odboru vzdělávání
Ing. Ladislav Glogar, člen představenstva Sdružení automobilového průmyslu
PhDr. Olga Kofroňová, NÚV
Mgr. Radek Cikl - ředitel Střední průmyslové školy stavební v Liberci
Ing. Eduard Muřický - náměstek ministra průmyslu a obchodu

B) Jak dosahovat kvality při vzdělávání v reálném pracovním prostředí

Ing. Michal Winkler, MŠMT
Mgr. Ingrid Vavřínková, krajský úřad Středočeský kraj
Ing. Milan Vorel, ředitel SŠ automobilní a informatiky
Ing. Pavel Pěnička, místopředseda OHK v Šumperku,
Ing. Taťána Vencovská, NÚV


C) Zahraniční zkušenosti z odborného vzdělávání

Ing. Pavel Roman, viceprezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory
Dr. David Michel - Pověřenec Svobodného státu Sasko v ČR,
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., Slovenské národné observatorium, ReferNet Slovensko
Daniel Krämer, vedoucí oddělení finance a administrativa, DF Haus CZ s. r. o.
Mgr. Kaňáková Martina, NÚV

Pozvánka na konferenci Pozvánka na konferenci (422,55 KB)

Program konference Program konference (508,24 KB)

O průběhu konference se dočtete v článku Proběhla závěrečná konference projektu Pospolu.