zpravodaj.gif

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Zpravodaj projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání) vydával Národní ústav pro vzdělávání dvakrát až třikrát ročně v rozsahu čtyř, osmi nebo šestnácti stran. Byl rozesílán e-mailem všem odborným školám, zaměstnavatelským svazům a asociacím a dalším zástupcům zaměstnavatelů. Zájemcům je k dispozici ke stažení ve formátu *.pdf.

Novinky o projektu Pospolu

Jsou rozesílány mailem registrovaných odběratelům. Registrovat k jejich odběru se můžete zde.


Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu a o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých z projektu Pospolu. Ve zpravodaji najdete také schéma pro spolupráci škol a firem, které uvádí, jaké kroky je vhodné v jednotlivých fázích spolupráce podnikat, a zároveň obsahuje odkazy na výstupy projektu Pospolu přinášející užitečné informace pro různé fáze spolupráce.


Zpravodaj Pospolu

Zpravodaj Pospolu 1/2015

První vydání zpravodaje Pospolu v roce 2015 vyšlo v březnu v rozsahu 16 stran. Dočtete se tu o tom, co zjistily školy a firmy v pilotážích a monitoringu v rámci projektu, jak spolu konkrétně spolupracují a jaké příklady dobré praxe mají. Ve zpravodaji dále najdete články o zapojení Pospolu do Roku průmyslu a technického vzdělávání nebo o adresáři škol a firem, který připravujeme na Metodickém portále RVP.cz.

zpravodaj-final.jpg

 

Zpravodaj Pospolu 3/2014

Ke stažení zde.

Dočtete se v něm o vzniku nového modelu odborného vzdělávání, o osvědčených formách spolupráce škol a firem zapojených do Pospolu, o konzultacích systémových a legislativních úprav se zástupci krajských úřadů, o proběhlých vzdělávacích akcích projektu spolu s pozvánkou na akce další nebo o zkušenostech škol a firem se zaváděním prvků ECVET s ukázkou jednotky výsledků učení o zřízení e-shopu. Na poslední straně najdete inzerci projektu.

 


Zpravodaj Pospolu č. 2/2014

ke stažení zde

Články:


Zpravodaj Pospolu 3/2014

Zpravodaj Pospolu č. 1/2014

Ke stažení ude zde (1,52 MB)

2383.jpg

Články:


Zpravodaj Pospolu č. 2/2013

Články


Zpravodaj Pospolu č. 1/2013

Články:


Redakce: Lucie Šnajdrová, Taťána Vencovská, Helena Denková, Lenka Bečvářová

K odběru novinek o projektu Pospolu se lze registrovat na adrese www.projektpospolu.cz/registrace.