Workshopy seznámí účastníky s modely spolupráce

Od března 2014 do ledna 2015 budou probíhat v Praze, v Brně a Ostravě workshopy pro pedagogické pracovníky organizované Národním ústavem pro vzdělávání v projektu Pospolu ve spolupráci s dodavatelskou společností BNV Consulting. Celkem se uskuteční 30 workshopů. Cílem workshopů je seznámit účastníky s výstupy, které pro jejich skupinu oborů v projektu doposud vznikly – s modely spolupráce, případovými studiemi a metodickými publikacemi, získat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti a vyměnit si vzájemně zkušenosti s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí. Výstupy projektu jsou dostupné na stránkách projektu věnovaných jednotlivým skupinám oborů (http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/skupiny-oboru-1).

Praha 6.3. 2014 63 Ekonomika a administrativa

Praha 12.3.2014 82 Umění a užité umění

Brno 19. 3. 2014 69 Osobní a provozní služby

Brno 26. 3. 2014 39 Speciální a interdisciplinární obory

Praha 9. 4. 2014 53 Zdravotnictví

Praha 23. 4. 2014 28 Technická chemie a chemie silikátů

Praha 30. 4. 2014 29 Potravinářství a potravinářská chemie

Praha 7. 5. 2014 31 Textilní výroba a oděvnictví a 32 Kožedělná a obuvnická výroba a výroba plastů

Praha 14. 5. 2014 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

Praha 21. 5. 2014 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie a 39 Speciální a interdisciplinární obory

Brno 28. 5. 2014 23 Strojírenství a strojírenská výroba

Praha 4. 6. 2014 66 Obchod

Praha 11. 6. 2014 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Brno 18. 6. 2014 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Praha 25. 6. 2014 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence

Helena Denková