Hledáme autory případových studií

Mezi pedagogickými pracovníky středních škol hledáme autory pro tvorbu případových studií, kteří v nich popíší konkrétní formy spolupráce školy s firmou. Případovou studii lze vytvořit jednoduše vyplněním šablony, která obsahuje následující části (moduly):

  • Úvod do problematiky spolupráce mezi konkrétní školou a firmou (povinná část)
  • Odborný výcvik/Odborná praxe
  • Nová závěrečná zkouška/Profilová maturitní zkouška
  • Stáže a další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě
  • Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky
  • Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi
  • Nábor nových žáků

V případě zájmu o vytvoření studie je třeba nejdříve vyplnit krátkou anotaci spolupráce školy a firmy prostřednictvím dotazníku nebo poslat anotaci na e-mail pospolu.info@nuv_cz a/nebo olga.kofronova@nuv_cz. Poté se Vám ozveme a domluvíme konkrétní spolupráci na tvorbě studie. Zpracování studie bude honorováno podle rozsahu a počtu zpracovaných modulů (částí). Více informací najdete na www.projektpospolu.cz/pripadove-studie.

Helena Denková