Zpravodaj POSPOLU 2/2013

Druhé číslo vyšlo 6. listopadu 2013. Zpravodaj nabízí informace o novém výběrovém řízení na pilotáž, o vybraných partnerstvích pro pilotáž modelů spolupráce škol a firem včetně rozhovoru s ředitelem školy realizující jedno z partnerství a představuje blíže několik aktivit projektu, a to šetření na školách a u zaměstnavatelů, vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem a novou aktivitu monitoring spolupráce škol a firem.

ke stažení zde ke stažení zde (1,38 MB)


Články

Editorial

Začíná pilotáž pěti partnerství škol a firem

Do 20. prosince je možné se přihlásit do dalšího výběrového řízení na pilotáž

V pilotáži ověříme další formy spolupráce naší školy s firmami - stáže učitelů ve firmách a větší podíl firem na profilové maturitní zkoušce (rozhovor s Ing. Josefem Crhou, ředitelem Střední školy technické ve Ždáru nad Sázavou)

Metodické publikace

Šetření na školách a u zaměstnavatelů

Partnerství škol a firem se mohou účastnit monitoringu spolupráce

Vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem

Hledáme autory případových studií