Editorial

Cílem všech aktivit projektu Pospolu je podporovat spolupráci škol a firem, prohloubit přípravu žáků v reálném pracovním prostředí a hledat další možnosti spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. V závěru projektu bychom rádi dospěli k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a zefektivní.
Ke sběru podnětů k návrhům legislativních úprav dochází v Pospolu různými způsoby. Od října 2013 probíhá plošné šetření ve školách a ve vybraných firmách, mnoho poznatků získáme v pilotáži spolupráce škol a firem, která nedávno odstartovala v prvních pěti partnerstvích vybraných v letním výběrovém řízení.
Dalším zdrojem sběru podnětů bude monitoring spolupráce škol a firem. To je doplňující aktivita projektu Pospolu, která vzešla z potřeby a poptávky  některých škol a podniků. Monitoring se bude týkat všech oborů vzdělání a bude ze strany Pospolu podpořen pouze metodicky. Jeho cílem je sebrat konkrétní podklady a podněty účastníků ke zlepšení možné spolupráce škol a firem.
Jitka Pohanková, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání