Začíná pilotáž pěti partnerství škol a firem

Od října 2013 probíhá v projektu POSPOLU v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech v reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Partnerství vybraná v pilotáži:

Realizátorem pilotáže je MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice, partnery jsou VOŠ a SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV Slévárna a.s.)

Realizátorem pilotáže je Střední škola technická, Žďár nad Sázavou, partnery firmy Žďas, a.s., Tokoz, a.s., Del, a.s., Hettich ČR, k.s., Medin, a.s., KOVO Koukola

Realizátory pilotáže jsou školy SŠ – COP technické, Kroměříž, SPŠ a OA Uherský Brod a SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín, partnery je 29 firem a podniků

Realizátorem pilotáže je VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava – Hrabůvka, partnery VÍTKOVICE GEARWORKS a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., Ostrava – Vítkovice

Realizátorem pilotáže je Integrovaná střední škola automobilní, Brno, partnerem je Dopravní podnik města Brna, a. s.


V rámci pilotáží získají zapojené školy a firmy celkem téměř 7,7 mil. Kč bez DPH. Partnerství mohou finance použít na jakékoliv výdaje spojené s realizací partnerství, např. na odměny pracovníků, stipendia žákům, cestovné, materiál nebo propagaci. V pilotáži bude od října 2013 do ledna 2015 celkem realizováno více než 71 tisíc hodin odborného výcviku pro celkem 430 žáků.
Lucie Šnajdrová