Partnerství 2 - Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (www.spszr.cz).

Firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 17 400 hodin:

  • 32 žáků v oboru vzdělání Mechanik seřizovač;
  • 44 žáků v oboru vzdělání Mechanik elektrotechnik;
  • 7 žáků v oboru vzdělání Strojní mechanik;
  • 5 žáků v oboru vzdělání Nástrojař;
  • 5 žáků v oboru vzdělání Obráběč kovů;
  • 7 žáků v oboru vzdělání Elektrikář.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě;
  • profilová maturitní zkouška.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od října 2013 do ledna 2015:

  • 1 189.539 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 2 Zdar.jpg

 

Příklad dobré praxe: Společný první ročník

Škola má pro strojírenské obory vzdělání (H i L) společný první ročník. Žáci se nastoupí do jednotlivých oborů, ale pokud se na konci prvního ročníku rozhodnou pro změnu, není to problém, nemusejí se učit nic navíc. Škola tím má možnost žáky v prvním ročníku dobře poznat a v jeho průběhu jim doporučit, jaký obor by pro ně byl vhodný.

Příklad dobré praxe: Maturitní práce s obhajobou pro celý ročník ve firmách

Všem žákům pilotovaných maturitních oborů (23L, 26L) je zadáno vytvoření maturitní práce s obhajobou ve firmě během odborného výcviku. Žáci konzultují práci i po ukončení odborného výcviku s firmami. Škola s tím má velmi dobrou zkušenost – práce jsou variabilní, ke kopírování prací dochází minimálně, žáky baví psát práce přímo ve firmách.


Rozhovor s Ing. Josefem Crhou, ředitelem Střední školy technické ve Ždáru nad Sázavou, o důvodech, proč se přihlásili do pilotáže, co od ní očekávali, jaké rozšiřující formy spolupráce s firmami do pilotáže zahrnuli a jak zvládli připravit nabídku do výběrového řízení.