Partnerství 3 - Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín (Zlínský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátory pilotáže (dodavateli v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byly školy:

 • Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (www.coptkm.cz);
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
  (www.spsoa-ub.cz);
 • Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín (www.sosvsetin.cz).

Firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci škol a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 17 940 hodin:

 • 34 žáků v oboru vzdělání Obráběč kovů;
 • 18 žáků v oboru vzdělání Strojní mechanik;
 • 9 žáků v oboru vzdělání Nástrojař;
 • 24 žáků v oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel;
 • 5 žáků v oboru vzdělání Karosář;
 • 5 žáků v oboru vzdělání Elektrikář.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

 • stáže učitelů ve firmě;
 • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od října 2013 do ledna 2015:

 • 1 799 400 Kč (bez DPH).

(obr. 1, 2 a 3 - odborný výcvik žáků v Kroměříži, Uherském Brodě a Vsetíně)
foto partnerstvi 3 Kromeriz.jpgfoto partnerstvi 3 Uhersky Brod.jpg


foto partnerstvi 3 Vsetin.jpg


Rozhovor s PaedDr. Rostislavem Šmídem, ředitelem SPŠ a OA Uherský Brod, která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SŠ - COPT Kroměříž, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.

Rozhovor s Ing. Bronislavem Fuksou, ředitelem SŠ – COP technické, Kroměříž, která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SPŠ a OA Uherský Brod, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.