Partnerství 1 - České Budějovice (Jihočeský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla firma:

Škola a firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 5 310 hodin:

  • 18 žáků v oboru Strojní mechanik;
  • 14 žáků v oboru Obráběč kovů;
  • 7 žáků a v oboru Nástrojař.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě;
  • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od října 2013 do ledna 2015:

  • 1 426 800 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 1 Budejovice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Vlastní výcvikové středisko

Firma založila vlastní výcvikové středisko a zaměstnává dva mistry. Jeden má plný pracovní úvazek a o prázdninách pracuje ve výrobě, druhý je v důchodovém věku a je zaměstnáván dle potřeby na DPP. Středisko má vlastní podnikatelský plán, jsou mu zadávány zakázky z výroby a hospodaří podle výkonnosti a kvality práce. V hodnotícím formuláři je stanoven koeficient, kterým se násobí základní sazba odměny žáka za produktivní práci na hodinu (60 Kč). Koeficient od 0 do 1 zahrnuje kvalitu práce, docházku a  i celkový přístup žáka k práci. Žáci zařazení do stipendijního programu mají po ukončení studia zajištěné zaměstnání. Pokud nenastoupí, vyplacenou částku musejí firmě vrátit. Stipendium mohou pobírat i během nástavbového, případně vysokoškolského studia.


Rozhovor s Ing. Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem MOTOR JIKOV Group a.s., která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, firmou MOTOR JIKOV Fostron a.s. a firmou MOTOR JIKOV Slévárna a.s. v projektu Pospolu.