Partnerství 4 - Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

Firmy zapojené do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firem v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 17 451 hodin:

  • 20 žáků v oboru vzdělání Obráběč kovů;
  • 19 žáků v oboru vzdělání Strojní mechanik;
  • 5 žáků v oboru vzdělání Mechanik seřizovač;
  • 10 žáků v oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení.

Pilotáž se soustředila i na rozšířené formy spolupráce:

  • stáže učitelů ve firmě;
  • využití odborníků z praxe.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od října 2013 do ledna 2015:

  • 1 790 198,50 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 4 Ostrava Vítkovice.jpg

 

Příklad dobré praxe: Stipendijní program pro žáky SPŠ

Stipendijní program školy zahrnuje prospěchová stipendia a stipendia pro žáky preferovaných oborů. Cílem je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování nadprůměrných výsledků při vzdělávání. Poskytování stipendií u preferovaných oborů se řídí Stipendijním řádem. Preferované obory středního vzdělání s výučním listem (3leté) jsou Slévač, Modelář, Nástrojař, Strojní mechanik a Obráběč kovů. Mezi preferované obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4leté) patří Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač – mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Strojírenství. Po ukončení studia je se stipendistou uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou. Stipendista se zavazuje odpracovat ve firmě nejméně 3 roky (u 3letých oborů vzdělání), resp. 4 roky (u 4letých oborů vzdělání).