Partnerství 5 - Brno (Jihomoravský kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem pilotáže (dodavatelem v projektu POSPOLU) v tomto partnerství byla škola:

  • Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 (www.issabrno.cz).

Firma zapojená do partnerství:

Pilotáž zejména ověřovala spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku pro následující skupiny žáků v celkovém počtu 13 433 hodin:

  • 130 žáků v oboru Mechanik opravář motorových vozidel;
  • 12 žáků v oboru Autolakýrník.

Pilotáž se soustředila i na rozšířenou formu spolupráce v celkovém počtu 840 hodin:

  • odborná praxe 14 žáků ve firmě v oboru Autotronik.

Nabídková cena, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky a která byla využita na realizaci partnerství v období od října 2013 do ledna 2015:

  • 1 450 000 Kč (bez DPH).

foto partnerstvi 5 Brno.jpg

 

Příklad dobré praxe: Modulový ŠVP

Odborná část školního vzdělávacího programu oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel je realizována formou modulů. I když vzdělávací moduly nejsou pro střední vzdělávání typické, škola i firma oceňují jejich přínos v podobě většího propojení teorie a praxe, včetně odborného výcviku realizovaného na pracovištích firmy. Nutnost jednotného hodnocení teoretické i praktické části vzdělávání, realizované jak ve škole, tak na pracovištích partnera, vede k úzké spolupráci v průběhu vzdělávání a také při závěrečném hodnocení žáků.

Příklad dobré praxe: Personální propojení školy a firmy

Výuku, kontrolu, hodnocení a přidělení žáků k jednotlivým instruktorům zajišťuje učitel odborného výcviku, který je polovičním úvazkem zaměstnancem školy a druhou polovinou úvazku zaměstnancem firmy. Dochází tak ke sladění potřeb obou partnerů.


Rozhovor s Ing. Milanem Chylíkem, ředitelem Integrované střední školy automobilní v Brně, která realizovala pilotáž spolupráce společně s Dopravním podnikem města Brna, a. s., v projektu Pospolu.