Partnerství škol a firem se mohou účastnit monitoringu spolupráce

Do 20. prosince 2013 se mohou fungující partnerství škol a firem všech skupin oborů SŠ přihlásit do tzv. monitoringu spolupráce škol a firem. Jde o novou aktivitu projektu, která vzešla z podnětů škol a firem, které se nemohou účastnit pilotáže, ale chtějí se do projektu zapojit a podílet se na sběru podnětů k návrhům legislativních změn. Monitoring začne v únoru 2014 a ze strany projektu Pospolu nebude nijak finančně podporován.

Smyslem monitoringu je zviditelnit příklady dobré praxe fungující spolupráce mezi firmami a školami, a rozšířit tak zdroje informací k zobecnění zkušeností z různých oborů a forem spolupráce. Informace o spolupráci včetně jejích finančních aspektů získané v monitoringu budou využity pro návrhy změn legislativy podporující spolupráci škol a zaměstnavatelů a přípravu žáků v reálném pracovním prostředí.

Do monitoringu bude vybráno maximálně deset partnerství, a to s ohledem na reprezentativnost vzorku ve vztahu ke skupinám oborů, typu spolupráce a druhu firem zapojených do spolupráce. Přihlásit se mohou fungující  partnerství škol a firem, které vzájemně spolupracují v libovolném oboru kategorie dosaženého vzdělání H, M a L0 při realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí nebo u kterých se firmy významně podílí na realizaci odborného výcviku nebo odborné praxe přímo ve škole.

Více informací o způsobu přihlášení najdete na www.projektpospolu.cz/monitoring.
Taťána Vencovská