Různé formy spolupráce škol a firem pilotně ověří dalších jedenáct partnerství

Ve výběrovém řízení, které proběhlo na konci roku 2013, bylo vybráno  jedenáct výherců, kteří budou pilotně ověřovat různé formy spolupráce škol a firem v převážně technických oborech. Tato partnerství škol a firem se tak přidají k dříve vybraným pěti, u kterých probíhají pilotáže spolupráce již od  října 2013.

Jedenáct partnerství, která tvoří celkem 16 škol, 32 firem a další dva subjekty, zahájí pilotní ověřování v březnu 2014. Nejčastější ověřovanou formou spolupráce je odborný výcvik a odborná praxe, dále se pilotáže budou týkat i možností využití odborníků z praxe ve školách, stáží učitelů ve firmách, volnočasových aktivit a podpory profilové maturitní zkoušky.

V rámci odborného výcviku a praxe bude podpořeno celkem 468 žáků v průběhu 104 302 hodin. Jedenáct vybraných partnerství si mezi sebe rozdělí celkovou částku 15,3 mil. Kč vč. DPH.

Vybraná partnerství:

Partnerství 6 – Znojmo

Realizátorem pilotáže je SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, partnerem je UČŇOVSKÉ STŘEDISKO PSOTA, s. r. o., Znojmo

Partnerství 7 – Ostrava (2)

Realizátorem pilotáže je MS automobilový klastr, o. s., Ostrava–Poruba, partnery jsou čtyři školy a čtyři podniky

Partnerství 8 - Jihlava

Realizátorem pilotáže je OHK Jihlava, partnery jsou Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava, CZ LOKO a.s., Jihlava a SŠT Jihlava.

Partnerství 9 - Praha

Realizátorem pilotáže je SPŠ DOPRAVNÍ a.s., Praha, partnerem je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Partnerství 10 - Žákava

Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o., Žákava, partnerem je SOU stavební Plzeň.

Partnerství 11 - Třinec

Realizátorem pilotáže je SOŠ Třineckých železáren, Třinec, partnerem jsou Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Partnerství 12 - České Budějovice (2)

Realizátorem pilotáže je Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice, partnery jsou VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice a SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín.

Partnerství 13 – Uherské Hradiště

Realizátorem pilotáže je Střední škola MESIT, o. p. s., partnerství tvoří společně se sedmi firmami.

Partnerství 14 - České Budějovice (3)

Realizátorem pilotáže je Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice, partnery jsou VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice a SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín.

Partnerství 15 - Otrokovice

Realizátorem pilotáže je SPŠ Otrokovice, partnerem je Continental Barum s.r.o., Otrokovice.

Partnerství 16 – Pardubice, Hranice

Realizátorem pilotáže jsou školy Delta – SŠ informatiky a ekonomie a Mateřská škola, Pardubice, SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice, soukromá SOŠ Hranice, partnerství tvoří společně se 13 firmami.

Do pilotáže je zahrnuto celkem 16 partnerství, která tvoří 22 škol, 75 firem a 2 jiné subjekty a která získala dohromady 23,5 mil. Kč vč. DPH. V pilotáži bude podpořeno celkem 908 žáků.

Více informací najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz