Novinky 30. června 2015

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

rádi bychom Vás upozornili na tři aktuality:

1.       Dokončili jsme Sborník ze závěrečné konference projektu Pospolu, která se konala 14. května 2015. Sborník obsahuje příspěvky z hlavního bloku konference i z panelových diskusí včetně závěrů z diskusních sekcí a fotografií z celé akce. Zároveň jsme pro Vás připravili krátkou fotoreportáž jako shrnutí hlavních okamžiků a sdělení z celé konference. K dispozici jsou také veškeré materiály z konference včetně prezentací, výběru fotografií z průběhu celého dne i z předávání cen Pospolu pro instruktory ve firmě.

Pokud byste měli zájem o sborník v tištěné podobě, napište nám na e-mail pospolu.konference@nuv_cz a my Vám ho v kroužkové vazbě pošleme poštou.

2.       Zaškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování, pořádané Národním ústavem pro vzdělávání, proběhlo ve dnech 17. a 25. června 2015. Cílem kurzu, vytvořeného v projektu Pospolu, je seznámit pracovníky firem, kteří se budou věnovat žákům při odborném výcviku na svých pracovištích, se základy pedagogiky a psychologie, s kurikulárními dokumenty a související legislativou. Na nabídku ověření pilotního kurzu reagovalo po zveřejnění celkem 9 škol, v nichž budou kurzy pro instruktory praktického vyučování ze spolupracujících firem probíhat od srpna do konce září 2015.

3.       V květnu bylo ukončeno vzdělávání v regionech. Cílem seminářů a kurzů, které se uskutečnily v této klíčové aktivitě, bylo přiblížit moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zajištěné v dalších aktivitách projektu. 

Od ledna 2014 do května 2015 se ve všech regionech ČR konaly vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Uskutečnilo se 75 vzdělávacích kurzů a 25 koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (prezentační a tréninkovou formou). Připraveny a pilotně ověřeny byly kurzy Odborník z praxe a Instruktor praktického vyučování. Dále se konalo 30 workshopů pro jednotlivé skupiny oborů vzdělávání a 5 seminářů pro zaměstnavatele a zřizovatele škol, které proběhly formou diskusních panelů. Nejvíce osob bylo proškoleno ve vzdělávacích kurzech, přičemž největší počet účastníků se přihlásil do kurzu s názvem „Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití ECVET“. Celkem se v rámci vzdělávání v regionech podařilo proškolit přes 1 450 osob.

Za celý tým Pospolu
Alena Nová
PR projektu Pospolu
mail: alena.nova@nuv_cz