Editorial

Milí čtenáři, na závěr školního roku jsme pro Vás připravili první číslo zpravodaje projektu Pospolu, ve kterém Vám chceme představit některé aktivity projektu i možnosti, jak se můžete do projektu zapojit.

Projekt má za svůj hlavní cíl podpořit systémové změny v českém školství v oblasti odborného vzdělávání na středních školách. Školám a firmám nabídneme metodickou podporu při vzájemném hledání nejefektivnější a nejkvalitnější podoby přípravy učňů i maturantů.

V  diskuzi o projektu Pospolu často zaznívá, že se díky jeho aktivitám ČR přiblíží k zemím, které využívají duální systém vzdělávání při přípravě žáků v oborech středních odborných škol. Rádi bychom, aby se v této oblasti vžil u odborné veřejnosti termín kooperativní model odborného vzdělávání. Nejde nám přitom o přejímání hotových a celých řešení ze zahraničí, ale inspirujeme se příklady dobré praxe v odborném vzdělávání.

Budeme rádi, když naleznete v našem projektu prostor pro zviditelnění Vašich aktivit podporujících spolupráci škol a firem v odborném vzdělávání.

Za projektový tým Petr Naske, hlavní manažer projektu