Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu nebo o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých z projektu Pospolu. Ve zpravodaji najdete také schéma pro spolupráci škol a firem, které uvádí, jaké kroky je vhodné v jednotlivých fázích spolupráce podnikat, a zároveň obsahuje odkazy na výstupy projektu Pospolu přinášející užitečné informace pro různé fáze spolupráce.

Zpravodaj je ke stažení zde.


Zpravodaj Pospolu