Novinky 10. listopadu 2014

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

v dnešních novinkách bychom Vás rádi pozvali ke třem aktivitám projektu:

  1. Tou první je BURZA Metodického portálu RVP.CZ (http://burza.rvp.cz/), kam můžete po registraci zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů týkající se Vaší školy nebo firmy či podniku a vzájemné spolupráce. Nabízíme prostor pro Vaše nabídky/poptávky po pomůckách pro výuku, spolupráci se zaměstnavateli/školami, termíny dnů otevřených dveří atd. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace. Na měsíc listopad vyhlašujeme k otevření BURZY minisoutěž – prvních 5 inzerátů škol a prvních 5 inzerátů zaměstnavatelů v části odborné vzdělávání http://burza.rvp.cz/homepage/prehled-inzeratu?kategorie_rvp=O, ke kterým zároveň vyplníte krátký dotazník (http://burza.jdem.cz), oceníme poštovní zásilkou s drobnými dárkovými předměty a publikacemi.
  2. Druhá pozvánka se týká naší nové ankety Co by měl umět absolvent střední odborné školy? Hlasujte a dozvíte se průběžné výsledky. Pokud byste si chtěli o výsledcích ankety promluvit s ostatními, přijďte na vzdělávací akce Pospolu.
  3. A konečně Vás zveme na listopadové kurzy, workshopy a koučování. Koučování patří mezi moderní metody rozvoje lidského potenciálu. Stojí na myšlence, že lidé nejlépe rostou, když jim dáme prostor a povzbudíme jejich osobní aktivitu a úsilí. Profesionální kouč pomáhá koučovanému nejprve zformulovat cíl, zadání, na kterém budou pracovat. Poté klade koučovanému otevřené, nenávodné otázky, které ho mají k danému cíli přivést.

Kurzy

Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití ECVET

27. 11. Zlín

Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování do ŠVP

20. 11. Praha

24. 11. Hradec Králové

Koučování

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

26. 11. Plzeň

Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou

14. 11. Brno

19. 11. Ostrava

24. 11. Hranice (u Olomouce)

Workshopy dle skupin oborů

12. 11. (Praha) a 18.11. (Pardubice) – Informatické obory

19. 11. (Praha) - Právo, právní a veřejnosprávní činnost a Publicistika, knihovnictví a informatika

26. 11. (Ostrava) - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Kalendář s aktuální nabídkou termínů a podrobnosti ke vzdělávacím akcím najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/kalendar. Na uvedené vzdělávací akce se přihlašujte na adrese http://customer.bnvconsulting.com/registrace/.

Za tým projektu Pospolu

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz