Novinky 12. září 2014

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

rádi bychom Vás upozornili na dvě aktuality:

1. Od září probíhají další vzdělávací akce projektu – semináře, workshopy a koučování. Nově nabízíme vzdělávací akce na míru škole, přizpůsobení termínu i vzdělávacího obsahu, podmínkám a zaměření školy. Chceme, aby tyto akce byly efektivní. V případě zájmu o semináře nebo koučování na míru se ozvěte na kontakty v letáku, kde najdete i další podrobné informace o akcích.

Konkrétní termíny a místa konání akcí najdete na adrese: http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/kalendar.

2. Od června 2014 se do projektu Pospolu zapojilo dalších deset partnerství škol a firem do tzv. monitoringu spolupráce škol a firem. Vedle pilotáže jde o další formu ověřování modelů spolupráce a zapojení partnerství škol a firem do projektu Pospolu. K zapojení touto formou byla oslovena některá partnerství, která nebyla vybrána ve výběrovém řízení na pilotáž.  Zapojení je realizováno prostřednictvím zástupců z partnerství (ze škol i z firem), kterým je poskytována odměna formou mzdových nákladů. Tato partnerství vhodně doplnila stávající krajovou a oborovou skladbu pilotáže realizované na základě ukončených výběrových řízení. Touto formou se zapojilo 14 škol, 19 firem a 1 další subjekt. Úkolem monitorovaných škol a firem je poskytnout projektu pohled do svého modelu spolupráce, identifikovat dobré příklady spolupráce ve všech možných variantách a připravit výstupy z partnerství (případové studie, metodické materiály, jednotky učení ECVET, zprávy z ověřování).

Dohromady je do Pospolu zapojeno 28 partnerství škol a firem, celkem 38 škol a 100 firem.

Informace o podpořených školách a firmách najdete na www.nuv.cz/pospolu/pilotaz.

Za tým projektu Pospolu

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz