Přehled vzdělávacích akcí

Koučování dvojic (pedagog a zástupce firmy)

Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

19. března, Hranice u Olomouce

26. března, Liberec

3. dubna, Karlovy Vary

16. dubna, Jihlava

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

22. dubna, Praha

30. dubna, Plzeň

7. května, Ostrava

14. května, Brno

21. května, Pardubice

Jak prohlubovat spolupráci ze strany škol se sociálními partnery

12. března, Jeseník

28. května, Hranice u Olomouce

4. června, Jihlava

Kurzy pro pedagogické pracovníky

Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe

25. března, Plzeň

1. dubna, Ostrava

3. dubna, Brno

8. dubna, Zlín

11. dubna, Hranice u Olomouce

15. dubna, Karlovy Vary

29. dubna, Pardubice a Ústí nad Labem

6. května, Kolín

13. května, České Budějovice

14. května, Hradec Králové

15. května, Praha

Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování do ŠVP

15. dubna, Liberec

25. dubna, Jihlava

19. června, Ústí nad Labem

Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití ECVET

7. března, Kolín

10. března, České Budějovice

13. března, Praha

18. března, Hradec Králové

20. března, Plzeň

22. května, Ostrava

Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku, možnosti doplnění ŠVP

27. května, Plzeň

29. května, Ostrava

3. června, Brno

5. června, Zlín

10. června, Hranice u Olomouce

12. června, Liberec

17. června, Karlovy Vary

Více informací najdete na www.nuv.cz/pospolu/kalendar a na www.projektpospolu.cz/vzdelavaci-akce

Změna termínů vyhrazena.