Připomínkujte modely spolupráce

Aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů popisují možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů ve všech aspektech, které je potřeba řešit při koncipování této spolupráce ve vybraném oboru. Obsahují konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace a popisují také legislativní prostředí. Velmi nás zajímají vaše názory na vytvořené pracovní verze modelů, které je možné připomínkovat.

Názory odborné veřejnosti k publikovaným pracovním verzím aplikovaných modelům spolupráce škol a zaměstnavatelů zjišťujeme pomocí on-line dotazníku. Zajímají nás zejména vaše názory a doporučení pro dopracování aplikovaných modelů spolupráce pro co nejucelenější popis spolupráce škol a zaměstnavatelů ve vybrané skupině oborů a dané kategorii vzdělání.

Prostřednictvím dotazníku zjišťujeme také zájem o účast na workshopech projektu Pospolu a o spolupráci při tvorbě případových studií, které jsou součástí aplikovaných modelů a které popisují spolupráci konkrétních škol a firem při realizaci odborného výcviku a dalších forem seznámení žáků a učitelů s reálným pracovním prostředím. Jedná se o popis konkrétního příkladu, který obsahuje jak pozitivní zkušenosti, tak problémy, jež bylo nutné řešit. Studie slouží především jako inspirace dalším zájemcům o spolupráci škol a zaměstnavatelů a umožňuje jim získat a využít informace těch subjektů, které se rozhodly zveřejněním tohoto dokumentu podělit se s ostatními o své zkušenosti.

Aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů i dotazník k připomínkování jsou zveřejněny na webu projektu www.projektpospolu.cz v záložce Skupiny oborů i na digifoliu projektu na Metodickém portálu RVP.CZ. Připomínkování modelů probíhá průběžně do konce roku 2014. Postřehy je možné posílat rovněž na e-mail eva.rathouska@nuv_cz nebo pospolu.info@nuv_cz.

Eva Rathouská