Monitoring spolupráce škol a firem

Od května 2014 probíhají jednání se školami a firmami, které se hlásily do výběrových řízení projektu Pospolu do pilotního ověřování vzájemné spolupráce. Díky schválené podstatné změně projektu je možné zbylé finanční prostředky určené pro pilotáže čerpat na osobní odměny učitelům odborného výcviku oslovených škol, instruktorům z firem a osob ze škol a firem v dalších vybraných partnerstvích.

Všechny zapojené osoby budou, stejně jako je tomu v 16 partnerstvích vzešlých z výběrových řízení, popisovat a zkvalitňovat své modely spolupráce a ověřovat jejich podobu do ledna 2015 s konkrétními žáky učebních i maturitních oborů. Monitoring spolupráce škol a firem proběhne podobně jako pilotáž modelů spolupráce v dodavatelském režimu. Jednotlivá partnerství připravují případové studie o svých modelech spolupráce, které se stanou přílohou aplikovaných modelů. Partnerství také podrobně popíšou vlastní model spolupráce a v něm organizační a finanční aspekty spolupráce a vztah spolupráce ke svým školním vzdělávacím programům. S pracovníky partnerství budeme sbírat podněty pro legislativní změny v oblasti odborného vzdělávání a formulovat představy, jak vzájemnou spolupráci zlepšit.

V některých partnerstvích budou učitelé i pracovníci firem metodicky vedeni k tvorbě jednotek výsledků učení ECVET, díky kterým je možné zpřesnit popis plánu spolupráce v daném provozu, a nabídnout tak i žákovi konkrétní rámec pro určený časový úsek odborné praxe či odborného výcviku. V partnerstvích postupně shromáždíme náměty na učební materiály, zejména k profilové maturitní zkoušce, jiné výukové a metodické materiály, nástroje na hodnocení žáků, materiály k exkurzím, k náplni stáží učitelů, náměty na učební texty pro žáky i učitele a metodicky využitelná videa.

Petr Naske