Proběhla závěrečná konference projektu Pospolu

„Závěry projektu Pospolu v podobě návrhů opatření legislativních a systémových změn pro snazší spolupráci škol a firem jsou povedené a nyní je nutné přetavit tato opatření v realitu. A to postupně, ale bezodkladně. Projekt Pospolu se povedl.“ Na těchto bodech se shodli účastníci závěrečné konference projektu Pospolu, která proběhla 14. května 2015 v Praze. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, odborných škol, firem i odborné veřejnosti.

Ředitel Odboru vzdělávání MŠMT Petr Bannert ve svém vystoupení mj. zmínil, že výstupy projektu Pospolu jsou velmi důležité, MŠMT s nimi pracuje a pracovat chce a bude. Na projekt se např. odkazuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický ve své prezentaci uvedl, že projekt Pospolu ukázal, že v některých případech se významně blížíme zahraničním příkladům spolupráce odborných škol a firem a někdy je dokonce i předháníme, což se týká především technických oborů. MPO přikládá velký význam odborníkům z praxe a instruktorům, kteří byli na konferenci oceněni. Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček upozornil ve svém vystoupení na nedostatek absolventů v některých technických oborech, např. nástrojařů nebo obráběčů CNC strojů, kterých je několikanásobně méně, než jich bude potřeba. Zmínil také, že navržené prvky duálního vzdělání jsou kompromisem mezi všemi aktéry projektu a že se projekt Pospolu povedl, nicméně navržená opatření jsou pouze východiskem.

Zástupci projektu Pospolu poté představili výstupy a výsledky, především návrhy nových prvků duálního vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje, modely spolupráce a jejich ověřování, výsledky pilotního ověřování spolupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích zapojených do projektu nebo nové webové stránky projektu na Metodickém portále na adrese pospolu.rvp.cz. Na programu bylo dále slavnostní předání plaket a ocenění 21 instruktorům praktického vyučování z firem.

Instruktoři nominovaní školami, firmami i svými žáky získali na závěrečné konferenci ocenění projektu Pospolu Instruktor 2015. Jsou to vesměs lidé oblíbení mezi svými žáky, kteří nejen výborně ovládají své řemeslo, ale umí ho také svým žákům předat. Jejich příběhy obsahuje publikace Instruktor 2015.

 

Žák Masarykovy střední školy chemické Jiří Bárta se díky projektu Pospolu zúčastnil dvoutýdenní praxe v Mikrobiologickém ústavu. Na konferenci se svěřil, že pro něj byl sice první dojem na praxi šokující, ale naučil se tam zodpovědnosti a získal široký rozhled. Za možnost účastnit se praxe je vděčný.