Koučování

Proběhlo celkem 25 koučování ve všech regionech ČR, vždy pro dvojice tvořené ze zástupce školy a zástupce firmy. 

Tato vzdělávací aktivita byla koncipována jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program obsahoval skupinový seminář, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

a)     Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání - 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

b)     Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusily dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.

c)     Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutovali návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

d)     Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusily odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

e)     Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasnili, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.