Regionální setkání představí výsledky projektu Pospolu

Od dubna do června proběhnou v různých místech ČR akce pro zástupce odborných škol a firem, které pořádají partnerství zapojená do projektu Pospolu. Jejich cílem je seznámit účastníky s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, předání zkušeností z pilotáží, výměna zkušeností a prezentace dalších aktivit realizovaných v rámci projektu Pospolu.

Akce probíhají v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Více informací o programu jednotlivých akcí najdete v přiložených pozvánkách.

Místa konání a termíny akcí

  • Znojmo          29.4.2015 -  pozvánka
  • Praha             6.5.2015 - pozvánka
  • Plzeň             21.5.2015 -  pozvánka
  • Jihlava           3.6.2015 - pozvánka
  • Dobruška       4.6.2015 - pozvánka
  • Liberec          16.6.2015 - pozvánka
  • Ostrava         18.6.2015 - pozvánka

Pokud se chcete zúčastnit některé z akcí, v přiložené pozvánce najdete kontaktní osobu dané akce. Pozvánky uveřejňujeme postupně.

Stále je možné vyjádřit zájem o zapojení do aktivit projektu spojených s monitorováním profilové maturitní zkoušky, odborné praxe a závěrečné zkoušky konané ve spolupráci s firmou. Více informací najdete zde.