2015: rok technického vzdělávání

27.2.2015 Mladá fronta DNES -  Až 70 procent technických a průmyslových podniků má dnes problém najít na trhu práce kvalifikované odborníky, vyplynulo z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání . J edním z receptů, jak u dětí vzbudit zájem o technické školy, je podle ministra školství Marcela Chládka možnost seznámit je s technickými stavebnicemi.

Do mateřských škol by podle něj měly v čím dál větší míře směřovat stavebnice Lego, do základních a některých středních stavebnice Merkur, konkrétně jejich vzdělávací verze. Jeho plán zavést do škol stavebnice pro praktickou výuku podporuje i Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Podle něj stavebnice nebodují jen doma, ale i v zahraničí, a to konkrétně ve Finsku a Pobaltí. „Merkur tam způsobil takový šok, že ho tam budou zavádět na školách nižšího i vyššího stupně,“ dodal Jaroslav Hanák. Dalším krokem by měl být návrat klasických dílen. Podle šéfa resortu školství v posledních letech dílny ze škol téměř zmizely. A pokud se někde vrátily, pak většinou dílny keramické.